FlevoProms 2015 | CVACommissie van Aanbeveling


Francis Evers

Dirigente KamerKoor Lelystad

FlevoProms is een prachtig initiatief dat amateur musici de kans geeft om samen met professionals voor een groot publiek muziek te maken. Een unieke gelegenheid om inspiratie op te doen en je passie voor muziek te delen en over te dragen.

Ronald Vermeulen

Director of Artistic Planning, Melbourne Symphony Orchestra

Voor een bloeiend cultureel leven is de samenwerking tussen professionele artiesten en amateurs onontbeerlijk. De coaching en begeleiding die professionals kunnen geven - om nog maar niet te spreken over de voorbeeldfunctie - zijn in hoge mate bepalend voor de kwaliteit en het enthousiasme waarmeme amateurs hun muziek ervaren en uitvoeren. In mijn eigen muzikale wereld, zie ik bijvoorbeeld het enthousiasme en plezier van amateurmusici - van jong tot oud - , wannneer zij de kans krijgen om met een professioneel orkest samen te spelen.

Cultuur is de samenbrengende en samenbindende kracht in een gemeenschap. José Antonio Abreu - oprichter van El Sistema - merkte terecht op dat musiceren misschien wel de enige activiteit is, waarbij mensen samenkomen met het doel om een samen iets van waarde te creëren. FlevoProms bevat alle ingrediënten voor een uniek en inspirerend volksfeest voor jong en oud.


Hetty Klavers

Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland

Over één ding zijn we het met zijn allen hartgrondig eens: de jeugd heeft de toekomst. Zij zijn het die ons stokje over moeten nemen. Daarom investeert Waterschap Zuiderzeeland veel in de jeugd. Ik ben dan ook blij met het jongereninitiatief FlevoProms. Een project met een positieve uitstraling voor zowel de provincie Flevoland als de jongeren in onze mooie provincie.
logo