FlevoProms 2015 | StichtingStichting FlevoProms

Op deze pagina zijn de gegevens van de stichting te vinden. U vindt hier een afschrift van de akte van oprichting, de begroting en de toelichting daarop. Deze stukken staan hier onder anderen voor de transparantie van de stichting, zoals die ook wordt vereist voor de ANBI-status van de stichting FlevoProms.

Bijlagen

Afschrift akte van Oprichting
Projectplan FlevoProms 2015
Begroting FlevoProms 2015 (Versie dd. 19-05-2015)
logo